(085) 06 55 705 (op werkdagen 12.30-13.30) / 06-83658259

Onze visie

Zwangerschap en geboorte zijn een bijzonder moment in iemands leven. De rol van partner verandert in moeder of vader. Bij ons in de praktijk staan de zwangere en haar gezin centraal. Wij willen jullie op een betrokken manier helpen om voldoende vertrouwen op te bouwen, zodat er ontspannen kan worden uitgekeken naar de dingen die komen. Tevens willen wij ervoor zorgdragen dat jullie je zeker voelen dat jullie zwangerschap goed verloopt. Professionaliteit en kwaliteit van zorg staan bij ons hoog in het vaandel. Daarom houden we in de zwangerschap en bij de bevalling de vinger aan de pols om mogelijke problemen tijdig op te sporen. Wij zullen er in dat geval voor zorgen dat er op tijd verwezen wordt naar specialistische begeleiding. Het doel waar naar gestreefd wordt is dat de zwangere, haar partner en hun (ongeboren) kindje deskundige en persoonlijke zorg geboden wordt. Wij hopen dan ook dat iedereen tevreden terugkijkt op deze bijzondere tijd.

 

Onze praktijk is verbonden met de Verloskundigencoörparatie Catena te Tiel. Wij werken samen met de collega verloskundigen, kraamzorg, kinderartsen en ziekenhuizen om een eenheid van zorgkwaliteit te garanderen. Zo hebben wij ook samen een gemeenschappelijke visie gevormd.

Visie Catena

De cliënt staat centraal.  Voor Catena betekent dat het volgende:

 • Wij begeleiden de zwangere, haar (ongeboren) kind en haar partner en richten ons daarnaast op de psychosociale begeleiding, waarbij we de fysiologie bewaken. We werken nadrukkelijk aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de cliënt, zodat die zich gezien en gesteund weet tijdens de kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraambed en anticonceptie. Medische en psychosociale begeleiding dus, met een scherp oog voor de persoonlijke behoeften van de cliënt.
 • De cliënt draagt eigen verantwoordelijkheid en heeft keuzevrijheid in het zorgproces. Daar gaan we respectvol en realistisch mee om. We informeren en adviseren de cliënt duidelijk en tijdig over de verschillende mogelijkheden.
 • De begeleiding vindt plaats bij de verloskundige en alleen bij de gynaecoloog als dit noodzakelijk is. De verloskundige vervult de poortwachterfunctie.
 • De cliënt krijgt duidelijke en eenduidige begeleiding. Om dat te borgen ontwikkeld Catena samen met de partners in het NGR zorgpaden. Deze zorgpaden geven eenheid in beleid.
 • De individuele verloskundige zorgt ervoor dat het zorgpad nauwkeurig aansluit bij de persoonlijke wensen en behoeften van de cliënt. Eén van de verloskundigen binnen de betreffende praktijk bewaakt als casemanager het zorgpad van de zwangere, zodat zij verzekerd is van zorg op maat.
Kwaliteit
 • Alle verloskundigen binnen Catena werken volgens het beroepsprofiel, de richtlijnen en de visie van de KNOV. Daarnaast dient de verloskundige ingeschreven te zijn in het, voor haar functie relevante, kwaliteitsregister van de KNOV, net zoals in het echo-register, indien de verloskundige echoscopieën maakt.
 • Als vereniging van verloskundigen werken we met de verschillende zorgverleners in de geboortezorg samen in het Netwerk Geboortezorg Rivierenland (NGR). Binnen het NGR worden werkafspraken gemaakt en gezamenlijke protocollen ontwikkeld. We maken gezamenlijk protocollen die we evalueren binnen een kwaliteitscyclus. Daarmee houden we de kwaliteit van de geboortezorg hoog.
 • We leveren een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar de verloskundige zorg.
Keuzevrijheid
 • Als het medisch mogelijk en verantwoord is, mag de cliënt zelf kiezen voor de plaats van bevalling. Tijdens de zwangerschap zal de verloskundige de cliënt uitgebreid voorlichten en de mogelijkheden bespreken. We gaan daarbij uit van de kracht van de vrouw en zij bevalt waar zij zich veilig voelt. Catena zal zich blijven inzetten voor deze keuzevrijheid.
Samenwerking
 • Als vereniging van verloskundigen maken we deel uit van de rechtspersoon Catena . Zo werken we intensief samen aan hoogwaardige geboortezorg in de regio. Daarnaast biedt deze samenwerking de gelegenheid om nieuwe vormen van zorg te ontwikkelen en te implementeren en de samenwerking met andere ketenpartners verder te optimaliseren.
 • Als samenwerkende verloskundigen staan we voor eenheid in beleid. De verschillende praktijken hebben daarom afspraken met elkaar gemaakt over de invulling van de geboortezorg waarbij de eigenheid van iedere praktijk blijft bestaan. Iedere zwangere, haar (ongeboren) kind en haar partner krijgen de zorg en begeleiding die bij hen past.
 • In de toekomst willen de geboortezorg verlenen vanuit een integraal zorgmodel. Optimale samenwerking, met respect voor elkaars expertise en professionaliteit.